Elektrosmog – promieniowanie elektromagnetyczne z urządzeń domowych

Elektrosmog

Pojęcie elektrosmogu związane jest z zanieczyszczeniem środowiska, wynikającym z emisją sztucznego promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń domowych (telefon, telewizor, lodówka) oraz z linii energetycznych czy telekomunikacyjnych stacji nadawczych. Według specjalistów medycyny naturalnej, to promieniowanie elektromagnetyczne obciąża organizm ludzki, prowadząc często do różnych chorób. Problem ten został zauważony już 30 lat temu przez ówczesnego wykładowcę biologii na Imperial College w Londynie o nazwisku Andrew Goldsworthy.

 

Naukowca interesowały szczególnie takie zagadnienia jak napromieniowanie żywności oraz koszty energii w nowoczesnej produkcji żywności. Konkretna teoria na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe, a także skutków obciążenia elektrosmogiem została przez niego sformułowana w roku 2006r. i opublikowana rok później pod tytułem: „The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields”.

electrosmog

Zredukuj zanieczyszczenie elektromagnetyczne w domu